Tu nghiệp sinh là gì? Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản năm 2018 có những gì thay đổi?

Sau đây,Yugo sẽ chỉ ra những điều cần biết khi tham gia chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản để các bạn được nắm rõ.

==>> Xem thêm Trung bình cộng là gì – Một số bài toán về trung bình cộng

Tìm hiểu về chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản

Tu nghiệp sinh là gì?

Tu nghiệp sinh là một chương trình do chính phủ hỗ trợ, nhằm đưa nhân lực sang các nước tân tiến để học hỏi và nâng cao tay nghề, nghiêp vụ để khi trở về nước giúp cho nền kinh tế nước nhà đang nằm trong giai đoạn chuyển mình.

Mục đích của chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản là gì?

Mục đích chính của chương trình tu nghiệp sinh là chính phủ Nhật Bản nhận viện trợ, giúp đỡ, truyền bá khoa học kỹ thuật tiên tiến cho Việt Nam, đào tạo công nhân kỹ thuật, công nhân nghề để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước.

Nhưng thực tế đây là một hình thức tiếp nhận nguồn lao động sang các nước phát triển như Nhật Bản. Vì vậy nên xác định tu nghiệp sinh sang Nhật Bản chủ yếu là để kiếm tiền, cải thiện kinh tế, nâng cao trình độ chuyên môn.

Thời gian tu nghiệp sinh tại Nhật Bản là bao lâu?

tu nghiệp sinh tại Nhật Bản là bao lâu

Theo quy định của Jitco, mỗi hợp đồng tu nghiệp sinh có thời hạn ba năm: năm 1 học nghề, năm 2 và 3 thực hành và làm việc.

Sau khi hết hạn hợp đồng, tu nghiệp sinh buộc phải trở về Việt Nam và chỉ có thể quay trở lại Nhật Bản để tham gia các chương trình tu nghiệp sinh khác sau ít nhất là 5 năm.

Thời hạn cư trú tu nghiệp sinh tại Nhật là mấy năm?

Sau khi nhận được kết quả kỳ thi đạt kết quả tốt và sự đồng ý của cơ quan phái cử Việt Nam và công ty tiếp nhận Nhật Bản, nghiệp đoàn tiếp nhận Nhật Bản cùng với sự đánh giá và nhận xét của tổ chức hợp tác quốc tế JITCO thì tu nghiệp sinh sẽ chuyển sang giai đoạn thực hành kỹ thuật và những thực tập sinh này sẽ được gia hạn năm tiếp theo, tổng số thời gian ở Nhật Bản không quá 3 năm.

Phương thức và kế hoạch tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

kế hoạch tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

Chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản bao gồm phần tu nghiệp phi kỹ thuật và tu nghiệp kỹ thuật, việc phân chia tỷ lệ thời gian sẽ tuân thủ theo luật pháp Nhật Bản.

Nghiệp đoàn tiếp nhận Nhật Bản sẽ thực hiện một phần của chương trình tu nghiệp phi kỹ thuật còn công ty tiếp nhận tu nghiệp sinh sẽ thực hiện một phần tu nghiệp phi kỹ thuật và chương trình tu nghiệp kỹ thuật.

Những lý do bị đình chỉ tu nghiệp sinh tại Nhật

Khi tu nghiệp sinh vi phạm hợp đồng khi đang làm việc tại Nhật Bản, công ty và nghiệp đoàn tiếp nhận không tha thứ cho hành vi đó, sẽ liên lạc với công ty phái cử Việt Nam can thiệp và giải quyết.

Nếu tu nghiệp sinh bị buộc về nước thì các kinh phí liên quan đến cá nhân tu nghiệp sinh sẽ phải chịu và chi trả.