Ngày 29/2 chỉ xuất hiện sau chu kỳ 4 năm một lần và được gọi là ngày nhuận, tại sao có ngày nhuận và vì sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày .

Tại sao có ngày nhuận

Trái đất mất 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây để có thể hoàn tất 1 vòng quanh mặt trời , nhưng trong lịch dương chúng ta sử dụng hàng ngày chỉ có 365 ngày trong 1 năm, vì vậy cứ 4 năm thì thời gian dư ra có thể tích lũy thành 1 ngày (5 giờ 48 phút x 4= 23 giờ 12 phút).

Và theo quy ước thì ngày đó rơi vào tháng 2, vì vậy mà tháng 2 đã có 1 ngày nhuận là ngày 29/2.

Tại sao có tháng nhuận

Tại sao có tháng nhuận

Theo cách tính của âm lịch, lịch mặt trăng thì 1 năm sẽ có 354 ngày, vì vậy mà cứ 3 năm thì lại đủ 1 tháng dư ra(365 – 354 = 11 ngày /năm, 3 năm là 33 ngày), tháng dư này được cộng vào thời gian của 1 năm nên năm đó sẽ là tháng nhuận.

Tại sao có năm nhuận

Năm nhuận là cách gọi một năm Âm lịch có tháng nhuận, hay năm dương lịch có ngày nhuận.

Và theo âm lịch thì cứ 3 năm sẽ có 1 năm nhuận, 5 năm sẽ có 2 năm nhuận và sau 19 năm liên tiếp sẽ có 7 năm nhuận….

Hy vọng với những thông trên đây thì các bạn đã hiểu được tại sao có ngày nhuận, tháng nhuận và năm nhuận rồi phải không?

==>> Xem thêm bài viết Năng lượng thủy điện là gì? Có lợi ích ra sao với kinh tế.