GDP là gì

Chỉ số GDP là gì, công thức tính ra sao, mời bạn tìm hiểu khái niệm quan trọng này qua bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

GDP là gì

Đây là từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product, có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay là tổng sản phẩm quốc nội. GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm được sản xuất trong 1 khoảng thời gian (thường là 1 năm) trên 1 vùng lãnh thổ nhất định.

GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm trên lãnh thổ

GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm trên lãnh thổ

Sản phẩn ở đây là tất cả sản phẩm thuộc tất cả các ngành nghề, dịch vụ, du lịch, sản phẩm của công ty nội địa và công ty nước ngoài…

Phương thức để tính GDP

Phương pháp chi phí (PP thu nhập)

Phương pháp thu thập tổng sản phẩm quốc nội là bằng tổng thu nhập từ các yếu tố liên quan như tiền thuê (rent), lợi nhuận (profit), tiền lãi (interest), lương (wage) được sinh ra trong nền kinh tế nội địa cũng như tổng chi phí sản xuất ra các sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế quốc gia.

Công thức tính : GDP=W+R+i+Pr+Ti+De

Trong đó các chỉ số

 • De là phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định
 • Ti là thuế gián thu ròng
 • Pr là lợi nhuận
 • i là tiền lãi
 • R là tiền cho thuê tài sản
 • W là tiền lương

Tính tổng chi tiêu (Phương pháp chi tiêu)

Tức là tổng tất cả số tiền mà các hộ gia đình sử dụng để dùng dịch vụ hay mua sắm trong quốc gia đó. TỪ đó ta có thể tính tổng sản phẩm quốc gia 1 cách nhanh chóng bằng cách tính tổng chi tiêu cho dịch vụ và hàng hóa của mỗi hộ gia đình hàng năm.

Công thức tính : GDP=C+G+I+NX

Trong đó:

 • M (import) là nhập khẩu
 • X (export) là xuất khẩu
 • NX=X-M
 • NX: cán cân thương mại
 • In – net investment là khoản đầu tư ròng (khoản chi tiêu mở rộng quy mô của tư bản hiện vật)
 • De – depreciation là khấu hao
 • I=De+In
 • I là tổng đầu tư
 • G là tiêu dùng của chính phủ
 • C là tiêu dùng của hộ gia đình

Phương pháp giá trị gia tăng

Giá trị tăng thêm của một ngành là GO, giá trị gia tăng của 1 doanh nghiệp được ký hiệu là VA ==>> giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP

Ta sẽ có công thức tính là :VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất

Công thức tính giá trị gia tăng của một ngành GO =∑ VAi (i=1,2,3,..,n)

Trong đó

 • n là số lượng doanh nghiệp trong ngành
 • VAi là giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành

Công thức tính giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP =∑ GOj (j=1,2,3,..,m)

Trong đó:

 • m là số ngành trong nền kinh tế
 • GOj là giá trị gia tăng của ngành j

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân của đầu người tại 1 thời điểm nào đó sẽ bằng chính GDP của quốc gia đó chia cho dân số đang sống và làm việc tại quốc gia đó (trong cùng 1 thời điểm).

Là thu nhập bình quân 1 người/quốc gia

Là thu nhập bình quân 1 người/quốc gia

Chỉ số GDP đầu người sẽ phản ánh chính xác mức thu nhập bình quân của đời sống quốc gia đó ở mức độ tương đối, những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc mức sống của quốc gia đó sẽ cao.

Phân biệt GDP và GNP như thế nào

GNP được viết tắt từ cụm từ Gross National Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc gia hay tổng sản lượng quốc gia: đây là 1 chỉ tiêu kinh tế dùng để đánh giá 1 nên kinh tế phát triển hay không.

GNP được tính bằng công thức : tổng giá trị bằng tiền của các dịch vụ công dân và sản phẩm cuối cùng của một nước làm ra trong một khoảng thời gian (1 năm) không tính là sản phẩm đó được sản xuất trong nước hay ngoài nước.

Thu nhập sẽ được tính vào trong GNP, điều này chỉ phụ thuộc vào chủ sở hữu là ai chứ không phụ thuộc vào yếu tố việc sản xuất diễn ra ở đâu.

Giống nhau giữa GDP và GNP

 • Con số cuối cùng của một quốc gia/năm
 • Tính toán dựa trên công thức xác định
 • Đánh giá sự phát triển kinh tế quốc gia
 • Lĩnh vực kinh tế vĩ mô
 • Khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

Khác nhau giữa GDP và GNP

 • GNP là Tổng sản lượng quốc gia (trong & ngoài nước)
 • GDP là Tổng sản phẩm nội địa (trong nước) hay Tổng sản phẩm quốc nội hay

GNP mang nghĩa rộng hơn so với GDP, bởi nó bao gồm luôn cả Tổng sản lượng quốc gia, có nghĩa là tính luôn cả các nguồn thu từ ngoài lãnh thủ của quốc gia đó.

==>> Xem ngay IPO là gì – Muc đích, phương thức triển khai và rủi ro

Hy vọng qua bài viết trên đây các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về GDP là gì và ý nghĩa của khái niệm này ra sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.